O nas

Twój dostawca materiałów i urządzeń do produkcji

Printed Circuit Board Technology jest znanym i cenionym na rynku polskim dostawcą materiałów, maszyn do montażu elektronicznego SMT oraz technologii, materiałów i urządzeń do produkcji PCB. W naszej ofercie znajdują się produkty pochodzące od renomowanych światowej klasy producentów, takich jak: Lackwerke Peters, Almit, Niebling GmbH., Excelltec, Nantong Roda Electron, Conco, LCE, Emil Otto. 

25

Lat na Rynku

200

Maszyn i Urządzeń

PRODUKTY WARTE UWAGI

Posiadamy produkty pochodzące od  światowej klasy producentów, takich jak: Lackwerke Peters, Almit, Niebling, Excelltec, Nantong Roda Electron, Conco, LCE, Emil Otto. W ofercie mamy używane maszyny „first hand” do montażu elektronicznego SMT

znany i ceniony na rynku polskim dostawca

PRODUKTY WARTE UWAGI

Posiadamy produkty pochodzące od  światowej klasy producentów, takich jak: Lackwerke Peters, Almit, Niebling, Nantong Roda Electron, Conco, LCE, Emil Otto. W ofercie mamy używane maszyny „first hand” do montażu elektronicznego SMT
PRODUKTY WARTE UWAGI
Wspólpracujemy z najlepszymi

Nasza oferta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elita. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Firma Lac­kwerke Peters GmbH + Co KG spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji spe­cja­li­stycz­nych farb do pro­duk­cji obwo­dów dru­ko­wa­nych, jak też lakie­rów ochron­nych oraz prze­zro­czy­stych i nie­prze­zro­czy­stych mas zale­wo­wych do elek­tro­niki. Ofertę firmy uzu­peł­niają pro­dukty do elek­tro­niki optycz­nej i prze­my­słu foto­wol­ta­icz­nego oraz ser­wis tech­niczny. Nasza firma jest ofi­cjal­nym przed­sta­wi­cie­lem firmy Lac­kwerke Peters na rynku pol­skim od 01.04.1993 roku.
Almit należy do czo­ło­wych dostaw­ców dru­tów lutow­ni­czych, past lutow­ni­czych i oczy­wi­ście lutów bez­oło­wio­wych, które są sto­so­wane w prze­my­śle astro­nau­tycz­nym, samo­cho­do­wym jak i w elek­tro­nice użyt­ko­wej. Firma została zało­żona 1956 w Japo­nii. Nasza firma PCB Tech­no­logy Sp.zo.o z sie­dzibą w Elblągu od 01.04.2006 roku jest ofi­cjal­nym przed­sta­wi­cie­lem firmy Almit na Polskę.
CONCO AntiStatic Technology Co., Ltd, producent i dostawca kontenerów-magazynków PCB ESD. Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem-dystrybutorem produktów ESD firmy Conco na rynku polskim od 29.12.2020.
Jiangsu Roda powstała w 2007 roku. Producent i dostawca laminatów FR4 do produkcji PCB. Nasza firma PCB Tech­no­logy Sp.zo.o z sie­dzibą w Elblągu od 2012 roku jest autoryzowanym przedstawicielem-dystrybutorem laminatów FR4 na rynku polskim.
Partner biznesowy w zakresie technologii produkcji PCB oraz dostawca maszyn i urządzeń do PCB.
Niebling — part­ner do mecha­nicz­nego pro­cesu przy­go­to­wa­nia powierzchni, pro­cesu pole­ro­wa­nia, szli­fo­wa­nia i gra­do­wa­nia. Szczotki Niebling mają zasto­so­wa­nie w prze­my­śle obwo­dów dru­ko­wa­nych, drzew­nym, meta­lur­gicz­nym, meblo­wym itp. Nasza firma PCB Technology Sp.zo.o jest partnerem handlowym i dystrybutorem na polskim rynku produktów do PCB
Giełda maszyn

Sprawdź naszą bazę maszyn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elita. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Aktualnosci

Zobacz co się u nas dzieje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elita. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Nasze wyróżnienia

Dlaczego my ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elita. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2022

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2022

Otrzymaliśmy międzynarodowy certyfikat wiarygodności biznesowej.

Czytaj więcej
Diamenty Forbesa 2022

Diamenty Forbesa 2022

Firma nasza została doceniona i wyróżniona  w  miesięczniku Forbes

Czytaj więcej
Gepard Biz­nesu 2014

Gepard Biz­nesu 2014

Nasza firma została zauwa­żona, oce­niona i wyróż­niona przez Redak­cję Maga­zynu Przed­się­bior­ców „Euro­pej­ska Firma”

Czytaj więcej
Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015

Z przyjemnością informujemy o uzyskaniu certyfikacji ISO 9001:2015.

Czytaj więcej
Lider Przedsiębiorczości 2015

Lider Przedsiębiorczości 2015

Otrzymaliśmy tytuł „Lider Przedsiębiorczości 2015” nadany przez Fundacje Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Czytaj więcej
Prestiżowa nagroda Gazela Biznesu 2018

Prestiżowa nagroda Gazela Biznesu 2018

Przynależność do elitarnego klubu Gazel Biznesu

Czytaj więcej