ASD 250 FQ/EXTRACTION AND FILTER DEVICE FOR DUSTS AND FINE DUS URZĄDZENIE DO WYCIĄGU I FILTROWANIA

ASD 250 FQ/EXTRACTION AND FILTER DEVICE FOR DUSTS AND FINE DUSTS/

URZĄDZENIE DO WYCIĄGU I FILTROWANIA Z KURZU POŁĄCZONEGO Z ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI PRZY PROCESACH

  • LAKIEROWANIA
  • ZALEWANIA
  • CZYSZCZENIA
  • KLEJENIA
  • LAMINOWANIA
  • DRUKOWANIA
  • ODNAWIANIA

-MOBILNE URZĄDZENIE ODSYSANIA I FILTROWANIA