5 maja, 2013

Wyróż­nie­nia Gepard Biz­nesu 2012 oraz Efek­tywna Firma 2012

Nasza firma została zauwa­żona, oce­niona i wyróż­niona przez Redak­cję Maga­zynu Przed­się­bior­ców „Euro­pej­ska Firma” i uzy­skała tytuł Gepard Biz­nesu 2012 oraz rów­nież tytuł Efek­tywna Firma 2012.

Aktualności
Około Roman Janasik