Opis

Hol­l­mul­ler Wałki

Wymiary

  1. Tyta­nowe – śred­nica czę­ści gumo­wej: 22mm, trzpie­nia: 10mm, dłu­go­ści: 720mm, cał­ko­wita dłu­gość 840mm
  2. Tyta­nowe – śred­nica czę­ści gumo­wej 35mm, trzpie­nia 10mm, dłu­gość czę­ści gumo­wej 720mm, cał­ko­wita 840mm
  3. Stal nie­rdzewna – śred­nica czę­ści gumo­wej: 22mm, trzpie­nia: 10mm, dłu­go­ści: 720mm, cał­ko­wita dłu­gość 840mm

Ilość w sprze­daży

  1. Tyta­nowe — 3 szt / Stan tech­niczny — Nowe
  2. Tyta­nowe — 6 szt / Stan tech­niczny — Nowe
  3. Stal nie­rdzewna 4 szt / Stan tech­niczny — B. dobry
Informacje Techniczne
Zamówienie

Zadaj pytanie, a skontaktujemy się z Tobą.

  • 2 + 97 =